Protest Trans Military Ban, White House, Washington, DC USA